کابل تلفن 2 زوج 0.6 کرمان

0 تومان

محصول در یک نگاه

  • کابل مخابراتی تلفن 06
  • دارای 2 زوج (4 رشته)
  • طوسی هوایی
  • سازنده : شرکت سیم و کابل کرمان
  • کاربرد در خطوط تلفن و مخابرات
  • IEC60708
  • A-2Y(st)2Y
  • 2 زوج
  • 0.6 میلیمتر
  • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب