کابل تلفن 150 زوج 0.4 مازندران

محصول در یک نگاه

  • Telecommunication Cable, PVC Insulated, PVC Sheathed
  • کابل مخابراتی تلفن 04
  • دارای 150 زوج (300 رشته)
  • بدون شیلد
  • طوسی هوایی
  • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
  • کاربرد در آیفون تصویری و کابل کشی ثابت داخل ساختمانی
  • IEC60189
  • J-YY
  • Cu - مس
  • 150 زوج
  • 0.4 میلیمتر
  • PVC - پی وی سی
  • PVC - پی وی سی
  • 1.8 میلیمتر
  • 0.2 میلیمتر
  • تقریبا 23.2 میلیمتر
  • 726 کیلوگرم در 1000 متر
  • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب