کابل تلفن 60 زوج 0.4 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Telecommunication Cable, PVC Insulated, PVC Sheathed
 • کابل مخابراتی تلفن 04
 • دارای 60 زوج (120 رشته)
 • بدون شیلد
 • طوسی هوایی
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • کاربرد در آیفون تصویری و کابل کشی ثابت داخل ساختمانی
 • IEC60189
 • J-YY
 • Cu - مس
 • 60 زوج
 • 0.4 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.4 میلیمتر
 • 0.2 میلیمتر
 • تقریبا 15.2 میلیمتر
 • 309 کیلوگرم در 1000 متر
 • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب