کابل تلفن 20 زوج 0.6 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Telecommunication Cable, PVC Insulated, PVC Sheathed, Screened
 • کابل مخابراتی تلفن 06
 • دارای 20 زوج (40 رشته)
 • شیلد دار
 • طوسی هوایی
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • کاربرد در خطوط تلفن و مخابرات و کابل کشی ثابت داخل ساختمانی
 • IEC60189
 • J-Y(st)Y
 • Cu - مس
 • 20 زوج
 • 0.6 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.2 میلیمتر
 • 0.25 میلیمتر
 • تقریبا 10.9 میلیمتر
 • 192 کیلوگرم در 1000 متر
 • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب