کابل تلفن 10 زوج 0.4 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Telecommunication Cable, PVC Insulated, PVC Sheathed, Screened
 • کابل مخابراتی تلفن 04
 • دارای 10 زوج (20 رشته)
 • شیلد دار
 • طوسی هوایی
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • کاربرد در خطوط تلفن و مخابرات و کابل کشی ثابت داخل ساختمانی
 • IEC60189
 • J-Y(st)Y
 • Cu - مس
 • 10 زوج
 • 0.4 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 0.8 میلیمتر
 • 0.2 میلیمتر
 • تقریبا 6.8 میلیمتر
 • 63 کیلوگرم در 1000 متر
 • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب