کابل تلفن 80 زوج 0.6 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Telecommunication Cable, PE Insulated, PE Sheathed, Screened
 • کابل مخابراتی تلفن 06
 • دارای 80 زوج (160 رشته)
 • شیلد دار
 • مشکی زمینی
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • کاربرد در خطوط تلفن و مخابرات و نصب بیرون ساختمان
 • IEC60708
 • A-2Y(st)2Y
 • Cu - مس
 • 80 زوج
 • 0.6 میلیمتر
 • PE - پلی اتیلن
 • PE - پلی اتیلن
 • 1.8 میلیمتر
 • 0.285 میلیمتر
 • تقریبا 23 میلیمتر
 • 675 کیلوگرم در 1000 متر
 • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب