کابل تلفن 2 زوج 0.4 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Telecommunication Cable, PE Insulated, PE Sheathed, Screened
 • کابل مخابراتی تلفن 04
 • دارای 2 زوج (4 رشته)
 • شیلد دار
 • مشکی زمینی
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • کاربرد در خطوط تلفن و مخابرات
 • IEC60708
 • A-2Y(st)2Y
 • 2 زوج
 • 0.4 میلیمتر
 • PE - پلی اتیلن
 • PE - پلی اتیلن
 • 1 میلیمتر
 • 0.2 میلیمتر
 • تقریبا 4.9 میلیمتر
 • 21 کیلوگرم در 1000 متر
 • کابل مخابراتی و تلفن
مــزایا
مــعایب