کابل فرمان شیلددار 40 در 0.75 مازندران

محصول در یک نگاه

  • Flexible Control Cable, PVC insulated, Screened, PVC Sheathed
  • کابل کنترل یا فرمان افشان شیلددار
  • دارای 40 رشته - هر رشته با قطر 0.75 میلیمتر مربع
  • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
  • مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تابلوهای فرمان و محیطهای نویزدار
  • IEC60227-7
  • NYSLYCY-jz
  • 40 رشته
  • Cu - مس
  • افشان - کلاس 5
  • 0.75 میلیمتر مربع
  • PVC
  • PVC
  • 4.2 آمپر
  • 1.9 میلیمتر
  • 0.6 میلیمتر
  • تقریبا 24.3 میلیمتر
  • 965 کیلوگرم در 1000 متر
  • 300/500 ولت
  • کابل فرمان
مــزایا
مــعایب