کابل فرمان شیلددار 8 در 0.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Flexible Control Cable, PVC insulated, Screened, PVC Sheathed
 • کابل کنترل یا فرمان افشان شیلددار
 • دارای 8 رشته - هر رشته با قطر 0.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تابلوهای فرمان و محیطهای نویزدار
 • IEC60227-7
 • NYSLYCY-jz
 • 8 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 0.5 میلیمتر مربع
 • PVC
 • PVC
 • 5.8 آمپر
 • 1.1 میلیمتر
 • 0.6 میلیمتر
 • تقریبا 12.2 میلیمتر
 • 215 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل فرمان
مــزایا
مــعایب