کابل فرمان افشان 40 در 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Flexible Control Cable, PVC insulated, PVC Shathed
 • کابل کنترل یا فرمان افشان 40 مازندران
 • مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تابلوهای فرمان
 • IEC60227-7
 • NYSLY-jz
 • 40 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • PVC
 • PVC
 • 6.3 آمپر
 • 2.1 میلیمتر
 • 0.7 میلیمتر
 • تقریبا 26.2 میلیمتر
 • 1212 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل فرمان
مــزایا
مــعایب