کابل فرمان افشان 19 در 0.75 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Flexible Control Cable, PVC insulated, PVC Shathed
 • کابل کنترل یا فرمان افشان 19 رشته - هر رشته با قطر 0.75 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تابلوهای فرمان
 • IEC60227-7
 • NYSLY-jz
 • 19 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 0.75 میلیمتر مربع
 • PVC
 • PVC
 • 5.4 آمپر
 • 1.3 میلیمتر
 • 0.6 میلیمتر
 • تقریبا 14.5 میلیمتر
 • 342 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل فرمان
مــزایا
مــعایب