کابل ابزار دقیق 5 زوج در 1 خراسان

محصول در یک نگاه

 • کابل ابزار دقیق با عایق و روکش پلی اتیلن
 • دارای 5 زوج (10 رشته) و سطح مقطع هر رشته 1 میلیمتر مربع
 • این کابل دارای دو شیلد است؛ شیلد زوجی (اسکرین زوجی) که روی هریک از زوجها تابیده میشود و میتواند نویز هایی که از زوجهای دیگر در کابل میرسند را تضعیف کند. و شیلد کلی (اسکرین کلی) کابل که کلیه زوجهای داخل کابل را از تداخلهای الکترومغناطیسی بیرون آن ایزوله میکند. خاصیت خازنی متقابل بسیار کم در این کابل، باعث میشود تا در طولهای زیاد مسیر، پالسها سریع و با شتاب بالا، منتقل شوند. در این کابل، رشته ها با گامهای مناسبی به هم تابیده و زوج میشوند.
 • انواع ترانسمیترهای فشار و دما و فلو و ... در صنایع مختلف برای انتقال میزان پارامترهای اندازه گیری شده، نیاز به کابلهای مخصوص ابزار دقیق دارند. کابل ابزار دقیق را برای انتقال اطلاعات میان ترانسمیترها و مدارات کنترلی استفاده میکنند.
 • Instrument Cable, PVC Insulated, Pairs Screened, Screened, PVC Sheathed
 • سازنده : شرکت سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

مطالب فنی مرتبط

کابل ابزار دقیق چه کاربردی دارد؟  |  ابزار دقیق در سایت لاله زار

 • BS5308 و RE-2Y(st)2Y
 • 10 رشته
 • Cu - مس
 • مفتولی - کلاس 1
 • 1 میلیمتر مربع
 • PE - پلی اتیلن
 • فویل آلومینیومی بر روی هر یک از زوجها - نوار الکترواستاتیکی بر روی کل زوجها
 • PE - پلی اتیلن
 • مشکی
 • 1.2 میلیمتر
 • 0.6 میلیمتر
 • تقریبا 17 میلیمتر
 • 250 کیلوگرم در 1000 متر
 • برای سیمها 5 گیگا اهم در یک کیلومتر در 500 ولت - برای شیلد 1 مگا اهم در یک کیلومتر در 500 ولت
 • 5- تا 50+ درجه سانتیگراد
 • 30- تا 70+ درجه سانتیگراد
 • بین زوجها 115 پیکو فاراد در هر متر در 1 کیلوهرتز - نامتعادلی خازنی 250 پیکوفاراد در 250 متر
 • حداکثر 300 ولت
 • رشته به رشته و رشته به شیلد 1000 ولت AC در 50 هرتز
 • کابل ابزار دقیق
مــزایا
مــعایب