کابل ابزار دقیق 50 زوج در 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Instrument Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل ابزار دقیق مفتولی 50 زوج (100 رشته)
 • هر رشته با قطر 1.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
 • BS5308 و Re-Y(st)Y
 • 100 رشته
 • Cu - مس
 • مفتولی - کلاس 1
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 2.2 میلیمتر
 • 0.6 میلیمتر
 • تقریبا 56 میلیمتر
 • 3100 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل ابزار دقیق
مــزایا
مــعایب