کابل ابزار دقیق 30 زوج در 0.75 مازندران

محصول در یک نگاه

  • Instrument Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
  • کابل ابزار دقیق مفتولی 30 زوج (60 رشته)
  • هر رشته با قطر 0.75 میلیمتر مربع
  • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
  • مورد استفاده در تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
  • BS5308 و Re-Y(st)Y
  • 60 رشته
  • Cu - مس
  • مفتولی - کلاس 1
  • 0.75 میلیمتر مربع
  • PVC - پی وی سی
  • PVC - پی وی سی
  • 2 میلیمتر
  • 0.6 میلیمتر
  • تقریبا 38.2 میلیمتر
  • 1350 کیلوگرم در 1000 متر
  • 300/500 ولت
  • کابل ابزار دقیق
مــزایا
مــعایب