کابل فرمان نیمه افشان 30 در 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible Control Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل کنترل یا فرمان نیمه افشان 30 رشته
 • هر رشته با قطر 1.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تابلوهای فرمان
 • IEC60502
 • NYY-J
 • 30 رشته
 • Cu - مس
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • 7 رشته با قطر 0.53 میلیمتر
 • PVC
 • PVC
 • 8.5 آمپر
 • 6.9 آمپر
 • 1.8 میلیمتر
 • 0.8 میلیمتر
 • تقریبا 23.9 میلیمتر
 • 866 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل فرمان
مــزایا
مــعایب