کابل فرمان نیمه افشان 24 در 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible Control Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل کنترل یا فرمان نیمه افشان 24 رشته
 • هر رشته با قطر 1.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تابلوهای فرمان
 • IEC60502
 • NYY-J
 • 24 رشته
 • Cu - مس
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • 7 رشته با قطر 0.53 میلیمتر
 • PVC
 • PVC
 • 9.1 آمپر
 • 7.4 آمپر
 • 1.8 میلیمتر
 • 0.8 میلیمتر
 • تقریبا 22.7 میلیمتر
 • 719 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل فرمان
مــزایا
مــعایب