کابل تک رشته 300 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, PVC insulated, PVC Shathed
 • کابل تک رشته قدرت سبک با مقطع 300 میلیمتر مربع
 • دارای 2 روکش PVC جدا از هم
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در کابل کشی و سیم کشی های قدرت
 • ISIRI 3569
 • N.Y.Y
 • 1 رشته
 • Cu - مس
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 300 میلیمتر مربع
 • 61 رشته با قطر 2.50 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.9 میلیمتر
 • 2.4 میلیمتر
 • تقریبا 31.3 میلیمتر
 • 3332 کیلوگرم در 1000 متر
 • 0.0601 اهم در یک کیلومتر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب