کابل مفتولی 3 در 6 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل مفتولی قدرت 3 رشته
 • سطح مقطع هر رشته 6 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع
 • ISIRI 3569
 • N.Y.Y
 • 3 رشته
 • Cu - مس
 • مفتولی - کلاس 1
 • 6 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.8 میلیمتر
 • 1 میلیمتر
 • تقریبا 15.9 میلیمتر
 • 429 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب