کابل نیمه افشان 4 در 25 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible Light Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل نیمه افشان سبک 4 رشته
 • سطح مقطع هر رشته 25 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع
 • ISIRI 607-10
 • N.Y.Y
 • 4 رشته
 • Cu - مس
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 25 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.6 میلیمتر
 • 1.2 میلیمتر
 • تقریبا 26.5 میلیمتر
 • 1685 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب