کابل مفتولی 3 در 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible Light Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل مفتولی سبک 3 رشته
 • سطح مقطع هر رشته 1.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع و کابل کشی داخلی
 • ISIRI 607-10
 • N.Y.Y
 • 3 رشته
 • Cu - مس
 • مفتولی - کلاس 1
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.2 میلیمتر
 • 0.7 میلیمتر
 • تقریبا 9.2 میلیمتر
 • 139 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب