کابل مفتولی XLPE دما بالا 4 در 10 مازندران

محصول در یک نگاه

  • Low Voltage Power Cable, XLPE insulated, PVC Sheathed
  • کابل مفتولی قدرت دمای بالا 4 رشته
  • سطح مقطع هر رشته 10 میلیمتر مربع
  • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
  • مورد استفاده در صنایع و دماهای بالا
  • ISIRI 3569
  • N.2X.Y
  • 4 رشته
  • Cu - مس
  • مفتولی - کلاس 1
  • 10 میلیمتر مربع
  • PVC - پی وی سی
  • XLPE - پلی اتیلن کراسلینک
  • 1.8 میلیمتر
  • 0.7 میلیمتر
  • تقریبا 19.1 میلیمتر
  • 637 کیلوگرم در 1000 متر
  • 600/1000 ولت
  • دما بالا
  • کابل برق
مــزایا
مــعایب