کابل نیمه افشان XLPE دما بالا 2 در 25 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, XLPE insulated, PVC Sheathed
 • کابل نیمه افشان قدرت دمای بالا 2 رشته
 • سطح مقطع هر رشته 25 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع و دماهای بالا
 • ISIRI 3569
 • N.2X.Y
 • 2 رشته
 • Cu - مس
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 25 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • XLPE - پلی اتیلن کراسلینک
 • 1.8 میلیمتر
 • 0.9 میلیمتر
 • تقریبا 23.3 میلیمتر
 • 932 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • دما بالا
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب