کابل افشان 5 در 35 مازندران

خرید کابل افشان 5 در 35 مازندران

  • کابل پنج رشته
  • هر رشته نمره 35 (سطح مقطع 35 میلیمتر مربع)
  • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
  • دارای نشان استاندارد
  • جنس روکش کابل و سیمها پی وی سی
  • با کاربرد صنعتی برای نصب ثابت در داخل لوله ها با ویژگی انعطاف پذیری
  • Flexible Low Power Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
  • ISIRI 3569
  • NYMHY
  • 5 رشته
  • Cu - مس
  • افشان - کلاس 5
  • 35 میلیمتر مربع
  • 6 دسته 40 رشته ای و 36 رشته با قطر 0.4 میلیمتر
  • PVC - پی وی سی
  • PVC - پی وی سی
  • 3.3 میلیمتر
  • 1.2 میلیمتر
  • تقریبا 35.5 میلیمتر
  • 2416 کیلوگرم در 1000 متر
  • 600/1000 ولت
  • کابل برق
مــزایا
مــعایب