کابل افشان 4 در 50 مازندران

خرید کابل افشان 4 در 52 مازندران

 • کابل چهار رشته
 • هر رشته نمره 50 (سطح مقطع 50 میلیمتر مربع)
 • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
 • دارای نشان استاندارد
 • جنس روکش کابل و سیمها پی وی سی
 • با کاربرد صنعتی برای نصب ثابت در داخل لوله ها با ویژگی انعطاف پذیری
 • Flexible Low Power Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • ISIRI 3569
 • NYMHY
 • 4 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 50 میلیمتر مربع
 • 6 رشته 57 تایی و 54 تایی با قطر 0.4 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 3.3 میلیمتر
 • 1.4 میلیمتر
 • تقریبا 38 میلیمتر
 • 2826 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب