کابل افشان 3 در 35 مازندران

خرید کابل افشان 3 در 35 مازندران

 • کابل سه رشته
 • هر رشته نمره 35 (سطح مقطع 35 میلیمتر مربع)
 • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
 • دارای نشان استاندارد
 • جنس روکش کابل و سیمها پی وی سی
 • با کاربرد صنعتی برای نصب ثابت در داخل لوله ها با ویژگی انعطاف پذیری
 • Flexible Low Power Cable, PVC insulated, PVC Sheathed
 • ISIRI 3569
 • NYMHY
 • 3 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 35 میلیمتر مربع
 • 6 رشته 40 تایی و 36 تایی با قطر 0.4 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 3 میلیمتر
 • 1.2 میلیمتر
 • تقریبا 29.1 میلیمتر
 • 1515 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب