کابل افشان 2 در 2.5 مازندران

خرید کابل افشان 2 در 2.5 مازندران

 • کابل دو رشته
 • هر رشته نمره 2.5 (سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع)
 • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
 • دارای نشان استاندارد
 • جنس روکش کابل و سیمها پی وی سی
 • با کاربرد ساختمانی و صنعتی برای نصب ثابت در داخل لوله ها با ویژگی انعطاف پذیری
 • Flexible Light PVC Cable
 • ISIRI 607-52 و ISIRI 607-53
 • NYMHY
 • 2 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 2.5 میلیمتر مربع
 • 50 رشته با قطر 0.25 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1 میلیمتر
 • 0.8 میلیمتر
 • تقریبا 9.4 میلیمتر
 • 134 کیلوگرم در 1000 متر
 • 300/500 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب