سیم مفتولی 6 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible wire, PVC insulated, Non-Sheathed, General purpose
 • سیم مفتولی با مقطع 6 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در مصارف عمومی و سیم کشی داخلی
 • ISIRI 607-01 و ISIRI 607-03
 • H07V-U
 • 1 رشته
 • Cu - مس
 • مفتولی - کلاس 1
 • 6 میلیمتر مربع
 • 1 رشته با قطر 2.76 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • 0.8 میلیمتر
 • تقریبا 4.5 میلیمتر
 • 67 کیلوگرم در 1000 متر
 • 3.08 اهم در یک کیلومتر
 • 450/750 ولت
 • سیم برق
مــزایا
مــعایب