سیم مفتولی 4 مازندران

محصول در یک نگاه

  • UnFlexible wire, PVC insulated, Non-Sheathed, General purpose
  • سیم مفتولی با مقطع 4 میلیمتر مربع
  • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
  • مورد استفاده در مصارف عمومی و سیم کشی داخلی
  • ISIRI 607-01 و ISIRI 607-03
  • H07V-U
  • 1 رشته
  • Cu - مس
  • مفتولی - کلاس 1
  • 4 میلیمتر مربع
  • 1 رشته با قطر 2.25 میلیمتر
  • PVC - پی وی سی
  • 0.8 میلیمتر
  • تقریبا 4 میلیمتر
  • 47 کیلوگرم در 1000 متر
  • 4.61 اهم در یک کیلومتر
  • 450/750 ولت
  • سیم برق
مــزایا
مــعایب