سیم مفتولی 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible wire, PVC insulated, Non-Sheathed, General purpose
 • سیم مفتولی با مقطع 1.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در مصارف عمومی و سیم کشی داخلی
 • ISIRI 607-01 و ISIRI 607-03
 • H07V-U
 • 1 رشته
 • Cu - مس
 • مفتولی - کلاس 1
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • 1 رشته با قطر 1.38 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • 0.7 میلیمتر
 • تقریبا 3 میلیمتر
 • 20 کیلوگرم در 1000 متر
 • 12.1 اهم در یک کیلومتر
 • 300/500 ولت
 • سیم برق
مــزایا
مــعایب