سیم افشان 25 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Flexible wire, PVC insulated, Non-Sheathed, General purpose
 • سیم افشان با مقطع 25 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در مصارف عمومی و سیم کشی داخلی
 • ISIRI 607-3
 • ISIRI 607-06 و ISIRI 607-02
 • H07V-K
 • 1 رشته
 • Cu - مس
 • افشان - کلاس 5
 • 25 میلیمتر مربع
 • 7 دسته 28 رشته ای - با قطر 0.4 میلیمتر
 • PVC - پی وی سی
 • 1.2 میلیمتر
 • تقریبا 9.8 میلیمتر
 • 284 کیلوگرم در 1000 متر
 • 0.78 اهم در یک کیلومتر
 • 450/750 ولت
 • سیم برق
مــزایا
مــعایب