سیم نیمه افشان 1.5 مازندران

محصول در یک نگاه

 • UnFlexible wire, PVC insulated, Non-Sheathed, General purpose
 • سیم نیمه افشان با مقطع 1.5 میلیمتر مربع
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در مصارف عمومی و سیم کشی داخلی
 • ISIRI 607-3
 • ISIRI 607-01 و ISIRI 607-05
 • H07V-R
 • 1 رشته
 • Cu - مس
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 1.5 میلیمتر مربع
 • 7 رشته با قطر 0.53
 • PVC - پی وی سی
 • 0.7 میلیمتر
 • 3 میلیمتر
 • 21.5 کیلوگرم در 1000 متر
 • 12.1 اهم در یک کیلومتر
 • 450/750 ولت
 • سیم برق
مــزایا
مــعایب