سیم افشان 1 در 6 راد افشان سحر

خرید سیم افشان 1 در 6 راد افشان سحر

  • سیم برق نمره 6 (سطح مقطع 6 میلیمتر مربع)
  • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
  • Cu - مس
  • افشان - کلاس 5
  • 6 میلیمتر مربع
  • PVC - پی وی سی
  • سیم برق
مــزایا
مــعایب