سیم افشان 1 در 1 ری افشان

خرید سیم افشان 1 در 1 ری افشان

  • سیم برق نمره 1 (سطح مقطع 1 میلیمتر مربع)
  • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
  • Cu - مس
  • افشان - کلاس 5
  • 1 میلیمتر مربع
  • PVC - پی وی سی
  • سیم برق
مــزایا
مــعایب