سیم افشان 2.5 آرین ابهر

با ما تماس بگیرید!

خرید سیم افشان 2.5 آرین ابهر

  • سیم برق نمره 2/5 (سطح مقطع 2/5 میلیمتر مربع)
  • با هادی مسی - کلاس 5 افشان
  • 1 رشته
  • Cu - مس
  • افشان - کلاس 5
  • 2.5 میلیمتر مربع
  • PVC - پی وی سی
  • سیم برق
مــزایا
مــعایب