کابل نیمه افشان XLPE ارت دار 3 در 50 + 25 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, Aluminium Conductor, XLPE insulated, PVC Sheathed
 • کابل برق 3 فاز دما بالا XLPE
 • نیمه افشان قدرت 4 رشته : 3 رشته با مقطع 50 میلیمتر مربع همراه با یک رشته سیم ارت با مقطع 25 میلیمتر مربع
 • جنس سیم : آلومینیوم
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع و برق قدرت و  دماهای بالا
 • ISIRI 3569
 • NA.2X.Y
 • 3+1 رشته
 • Al - آلومینیوم
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 50 میلیمتر مربع
 • 25 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • XLPE - پلی اتیلن کراسلینک
 • 2 میلیمتر
 • 1 میلیمتر
 • 0.9 میلیمتر
 • تقریبا 31.4 میلیمتر
 • 1343 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق 3 فاز دما بالا
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب