کابل نیمه افشان ارت دار 3 در 95 + 50 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, Aluminium Conductor, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل برق 3 فاز نیمه افشان قدرت 4 رشته : 3 رشته با مقطع 95 میلیمتر مربع همراه با یک رشته سیم ارت با مقطع 50 میلیمتر مربع
 • جنس سیم : آلومینیوم
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع و برق قدرت
 • ISIRI 3569
 • NA.Y.Y
 • 3+1 رشته
 • Al - آلومینیوم
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 95 میلیمتر مربع
 • 50 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 2.4 میلیمتر
 • 1.6 میلیمتر
 • 1.4 میلیمتر
 • تقریبا 47.3 میلیمتر
 • 2693 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق 3 فاز
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب