کابل نیمه افشان 4 در 35 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, Aluminium Conductor, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل نیمه افشان قدرت 4 رشته
 • سطح مقطع هر رشته 35 میلیمتر مربع
 • جنس سیم : آلومینیوم
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع و برق قدرت
 • ISIRI 3569
 • NA.Y.Y
 • 4 رشته
 • Al - آلومینیوم
 • نیمه افشان - کلاس 2
 • 35 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.8 میلیمتر
 • 1.2 میلیمتر
 • تقریبا 29.7 میلیمتر
 • 1152 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب