کابل مفتولی 2 در 10 مازندران

محصول در یک نگاه

 • Low Voltage Power Cable, Aluminium Conductor, PVC insulated, PVC Sheathed
 • کابل مفتولی قدرت 2 رشته
 • سطح مقطع هر رشته 10 میلیمتر مربع
 • جنس سیم : آلومینیوم
 • سازنده : شرکت سیم و کابل مازندران
 • مورد استفاده در صنایع و برق قدرت و دماهای بالا
 • ISIRI 3569
 • NA.Y.Y
 • 2 رشته
 • Al - آلومینیوم
 • مفتولی - کلاس 1
 • 10 میلیمتر مربع
 • PVC - پی وی سی
 • PVC - پی وی سی
 • 1.8 میلیمتر
 • 1 میلیمتر
 • تقریبا 16.5 میلیمتر
 • 351 کیلوگرم در 1000 متر
 • 600/1000 ولت
 • کابل برق
مــزایا
مــعایب