تفاوت سیم مفتولی با سیم افشان

سیم افشان نسبت به سیم های مفتولی ، انعطاف پذیری بیشتری دارد و  به همین علت ، از سیمهای مفتولی در جاهایی که سیم حرکت میکند، بیشتر استفاده میشود. 

مقاومت الکتریکی سیم افشان از سیم مفتولی کمتر است ، زیرا سطح مقطع سیم افشان به علت وجود فاصله میان لایه های مختلف سیمهای به هم تابیده، بیشتر است.

هزینه تولید سیم افشان از سیم مفتولی بیشتر است، در نتیجه سیم افشان به نسبت سیم مفتولی گرانتر است.

بنابراین، انتخاب نوع سیم، با توجه به کاربرد آن باید صورت گیرد، زیرا که انتخاب نادرست، یا از نظر فنی عملکرد سیم را دچار مشکل میکند و یا اینکه از نظر هزینه به صرفه نخواهد بود.

 


محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها