جدول تبدیل توان لامپ رشته ای به لامپ LED

برای لامپهای برند albo

لامپ 9 وات حبابی LED برند alboلامپ 60 وات رشته ایلامپ 12 وات کم مصرفنوردهی در حدود 810 لومن
لامپ 11 وات حبابی LED برند alboلامپ 75 وات رشته ایلامپ 15 وات کم مصرفنوردهی در حدود 990 لومن
لامپ 4 وات شمعی فیلامنت برند alboلامپ 30 وات رشته ایلامپ 6 وات کم مصرفنوردهی در حدود 400 لومن
لامپ 5 وات شمعی مات برند alboلامپ 35 وات رشته ایلامپ 7 وات کم مصرفنوردهی در حدود 400 لومن
لامپ 11 وات حبابی LED برند alboلامپ 100 وات رشته ایلامپ 20 وات کم مصرفنوردهی در حدود 1350 لومن

محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها