استاندارد VDE 0281 اروپا درسیم و کابل

انجمن vde اروپا

انجمن VDE اروپا، یکی از بزرگترین انجمنهای علمی و تکنیکی جهان است.

استاندارد VDE 0281، شرایط عمومی سیمها و کابلهای تولیدی، روشهای تست آنها برای گرفتن گواهی استاندارد VDE، انواع سیم و کابل و ویژگی ها و موارد مصرف آنها را تدوین میکند.

مطالب مرتبط

استاندارد IEC در سیم و کابل

استاندارد ملی ایران در سیم و کابل


محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها