استاندارد سیم و کابل ISIRI607 ایران

لوگو موسسه استاندارد ملی ایران

به استناد مدارک موجود در سازمان ملی استاندارد ایران، شماره 607، مربوط به استانداردهای سیم و کابل با عایق پلی وینیل کلراید (پی وی سی) است. این استاندارد، با استاندارد IEC60227 و VDE 0281 در سیم و کابل، معادل است.

پرونده ها

607-1 : مقررات عمومی

در این پرونده، کمیسیون استاندارد مربوطه، مقررات عمومی سیم و کابلها با عایق PVC را، تدوین و اعلام میکند. دانلود پرونده 1-607

607-2 : روشهای آزمون

در این پرونده، روشهای آزمون سیم و کابلهای با عایق و روکش (در صورت وجود) پی وی سی با ولتاژهای اسمی تا 450/750 ولت و خود 450/750 ولت تعیین شده است. دانلود پرونده 2-607

607-3 : سیمها برای سیم کشی نصب ثابت

در این پرونده، مشخصات ویژه سیم تک رشته برای نصب ثابت با ولتاژ های اسمی تا 450/750 ولت و خود 450/750 ولت تعیین شده است. دانلود پرونده 3-607

607-4 : کابلها برای سیم کشی نصب ثابت

در این پرونده، مشخصات ویژه کابلهای سبک با غلاف PVC با ولتاژ نامی 300/500 ولت تعیین شده است. دانلود پرونده 4-607

607-5 : کابل ها و بندهای قابل انعطاف

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین مشخصات ویژه کابلها و بندهای قابـل انعطـاف بـا عـایق و روکـش پلیوینیل کلراید با سطح ولتاژ تا 300/500 ولت و خود 300/500 ولت میباشد. دانلود پرونده 5-607

کد مشخصه سیم و کابلها در استاندارد ISIRI 607

کد مشخصه سیم و کابل دارای قالب ISIRI 607-XY است. X مربوط به گروه اصلی سیم و کابل و Y مربوط به مصرف بخصوص سیم و کابل در گروه اصلی است.

 • 0 : گروه اصلی سیمها برای سیم کشی نصب ثابت
  • 01 : سیم تک رشته ای با هادی غیر قابل انعطاف برای مصارف عمومی - 01-607
  • 02 : سیم تک رشته ای با هادی قابل انعطاف برای مصارف عمومی - 02-607
  • 05 : سیم تک رشته ای با هادی تک مفتولی برای سیم کشی داخلی برای دمای هادی 70 درجه سلسیوس - 05-607
  • 06 : سیم تک رشته ای با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی داخلی برای دمای هادی 70 درجه سلسیوس - 06-607
  • 07 : سیم تک رشته ای با هادی تک مفتولی برای سیم کشی داخلی برای دمای هادی 105 درجه سلسیوس - 07-607
  • 08 : سیم تک رشته ای با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی داخلی برای دمای هادی 105 درجه سلسیوس - 08-607
 • 1 : کابل ها برای سیم کشی نصب ثابت
  • 10 : کابل غیر قابل انعطاف سبک با غلاف پلی وینیل کلراید - 10-607
 • 4 : بندهای قابل انعطاف برای کاربردهای سبک
  • 41 : بند تخت با انعطاف پذیری بالا - 41-607
  • 42 : بند تخت دو تایی قابل انعطاف - 42-607
  • 43 : بند برای زنجیرهای تزیینی - 43-607
 • 5 : کابلهای قابل انعطاف برای مصارف معمولی
  • 52 : کابلهای قابل انعطاف سبک با غلاف پلی وینیل کلراید - 52-607
  • 53: کابلهای قابل انعطاف معمولی با غلاف پلی وینیل کلراید - 53-607
 • 7 : کابلهای قابل انعطاف برای مصارف مخصوص
  • 71F : کابلهای بالابر و کابلهای اتصالات متحرک تخت با غلاف پلی وینیل کلراید 71F 607

پارامترهای استاندارد

ولتاژ نامی U0/U

ولتاژ نامی یا ولتاژ اسمی، ولتاژی است که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمونهای الکتریکی بر اساس آن انجام میگیرند.

U0 : ولتاژ قابل تحمل میان سیم و زمین

U : ولتاژ قابل تحمل بین سیمها در یک کابل

سیم و کابل برای سیم کشی نصب ثابت (fixed installation)

سیم و کابلهایی که برای توزیع برق در ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده میشوند و بعد از نصب، ثابت می مانند. مانند سیم هایی که در لوله های خرطومی به کار میروند.

کابلهای و بندهای قابل انعطاف (flexible application)

کابلها و بندهایی که برای مصارف متحرک میتوانند استفاده شوند و بعد از نصب، در حرکت هستند.

مطالب مرتبط

مشخصات فنی سیم و کابل

برندهای استاندارد در سیم و کابل