کلاسهای هادی در سیمها

سیمها از نظر شکل رسانا به چند دسته یا کلاس تقسیم میشوند:

  • کلاس 1 : مفتول
  • کلاس 2 : چند مفتول به هم تابیده شده
  • کلاس 5 : چند سیم نازک به هم تابیده شده که به آن افشان میگویند
  • کلاس 6 : افشان با انعطاف زیاد

محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها