انتخاب مقطع مناسب برای سیم برق

مقطع سیم

حدود پنجاه درصد از آتش سوزی ها به علت استفاده نامطلوب از انرژی برق میباشد. و در حدود ده درصد از این آتش سوز ها، ناشی از استفاده نامناسب از سیم های برق است؛ استفاده از سیمهای غیر استاندارد و به کارگیری سیمهای با مقطع کم برای صرفه جویی در هزینه، دو عامل اصلی این خطرات هستند.

انتخاب سیم وکابل یک کار دقیق و فنی است و نیاز به دانش و شناخت اجناس در بازار دارد. در ایران این انتخاب معمولا به صورت سنتی انجام میشود و با توجه به انواع برندهای تقلبی در بازار، سیم کشی ساختمانها از لحاظ استاندارد، دارای نواقص بسیاری است.

برای انتخاب سیم و کابل مناسب، با توجه به استاندارد سیم کشی در ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی، و با توجه به مقادیر مجاز جریان در سیم و کابل، باید اقدام به خرید کرد. البته این نکته هم مهم است که بعد از انتخاب سیم مناسب از لحاظ فنی، باید برندهای استاندارد و غیر تقلبی را هم شناخت و از هر فروشگاهی بدون شناخت قبلی، خرید نکرد.


محصولات پرفروش

تولید کننده‌ها