lalzaarblog
مرور رده

لامپ رشد گیاه

برای پرورش گل و گیاه در آپارتمانهایی که نور طبیعی خورشید به داخل آنها وارد نمیشود میتوانید از لامپ رشد گیاه یا چراغهای آماده مخصوص رشد استفاده کنید.

پرورش گل و گیاه با نور مصنوعی (همان نوری که از لامپ ها به گیاهان میرسد) یکی از روشهای جدید و جالب، برای پرورش گل و گیاه است. پرورش سبزی مورد نیاز خانه ، پرورش انواع گلهای دلخواه، پرورش بن سای و حتی پرورش صیفی ات در داخل خانه، توسط نور مصنوعی ، میتواند بسیار جذاب باشد.

با گسترش آپارتمان نشینی و ساخت و سازهای غیر استاندارد، کمبود نور طبیعی در خانه ها، امکان پرورش گل و گیاه را از مشتاقان این زمینه گرفته است اما، با تامین نور توسط چراغ های رشد، میشود این موضوع را حل کرد. چراغ ال ای دی برای رشد گیاه، هم از نظر مصرف برق به صرفه است، و هم در با طراوت تر کردن محیط خانه شما، نقش دارد.