lalzaarblog

فلوکنترلر و فلومتر گازها و مایعات با برند الیکت ALICAT

306

استفاده از فلومتر و فلوکنترلر جریان جرمی سریع، در کنترل فرایند و کالیبراسون بسیار موثر می باشد. الیکت، محصولات بسیار زیادی از فلوکنترلرها و فلومترهای جرمی، که زیرمجموعه ای از تجهیزات ابزار دقیق می باشند را برای استفاده در افت فشار کم، فشار قوی یا گازهای خورند ارائه می دهد. ویژگی های استاندارد آن شامل، خوانش زمان حقیقی، پاسخ سریع شیر و کالیبراسیون چندگازه می باشد. مدل های بسیار زیادی را می توان برای نرخ جریان بالا 5000slpm یا جریان های کم 0.0025sccm سفارش داد.

فلوکنترلر جرمی گاز
فلوکنترلرهای جرمی گاز، برای ایجاد پایداری گاز، باید سریع و دقیق باشند. فلوکنترلرهای جرمی الیکت سریعتر از فلوکنترلرهای جرمی دیگر، نقطه تنظیم خود را بدست می اورند و قبل از آن که بر روی پایین دست فرایندش تاثیر بگذارد، باعث از بین بردن نوسانات فشار خواهد شد. قابلیت سفارش گزینه های موجود در شیر و تنظیم ضرایب PID باعث اطمینان عملکرد صحیح فلوکنترلر جرمی در برنامه خاص شما خواهد شد.
سری های MC جز فلوکنترلرهای جرمی استانداردی می باشند با مدل هایی که می توانند نرخ جریان بالایی تا 5000slpm و کمتر از 0.0025sccm را اندازه گیری کنند. یک MCQ زمانی انتخاب می شوند که فشار خط بسیار بالا باشد (145-305 psig). سری هایMCW برای افت فشارهای کم، تست نشتی و برای کاهش زمان پاسخگویی پنوماتیک در نرخ جریان های 50sccm یا کمتر، کاربرد دارد.
برای کاهش جایگزینی در فلوکنترلر جرمی حرارتی موجود، سری های MCE ، داخل شیر را برای انطباق اتصالات فرایندش با استاندارد SEMI، تغییر می کند. برای کاربردهای خلا، MCV، یک شیر قطع که بصورت پنوماتیکی عمل می کند به MCE اضافه می کند.
BASIS از فلوکنترلرهای کامل طراحی شده برای کاربرد OEM براساس نیاز مصرف کننده و سفارش هایی با مقدار بالا می باشد.

کاربرد:

 • تزریق گاز بی اثر برای کنترل پی اچ (MC)
  کنترل نرخ جریان جرمی در محدوده وسیعی از جریان با قابلیت تنظیم سریع برای تغییرات مقدار مورد نیاز جریان
 • تست سریع نشتی(MCV)
  یک فلوکنترلر جرمی Whisper که برای تنظیم کنترل خدمات فشار توابع در یک کنترلر فشار و یک فلومتر جرمی در یک دستگاه تنظیم شده است.
 •  کنترل جریان گاز برای لایه نشانی راکتیو (MCV)
  کنترل دقیق فشارهای جزئی از گازهای راکتیو در محفظه خلا و حفظ قطع سریع تحت شرایط بدون جریان با شیرهای پنوماتیکی
 •  کنترل جریان برای تحلیل گاز OEM (BASIS)
  ابعاد کوچک، امادگی کنترل سریع و ارتباط دو طرفه باعث می شود تا BASIS براساس نیاز مصرف کننده طراحی شده باشد.
فلوکنترلر جرمی گاز
فلوکنترلر جرمی گاز

 فلومتر جرمی گاز
فلومتر جرمی گاز الیکت ابزاری با انعطاف پذیری بالا می باشد که با بسیاری از گازها با محدوده بسیار وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد. از فلومتر جرمی برای اندازه گیری جریان جرمی، جریان حجمی، فشار و دما استفاده می شود.
سری های M برای بسیاری از عملیات های اندازه گیری جریان مناسب است و دارای مدل هایی است که نرخ های جریان بالا همچون 5000slpm یا جریان های کمی مانند 0.0025sccm را اندازه می گیرند. از سری های MQ زمانی استفاده می شود که فشار خط بالا است (145-305 psig). سری های MW برای افت فشارهای کم و کاهش زمان پاسخگویی پنوماتیک در نرخ جریان های 50sccm یا کمتر، کاربرد دارد.
فلومترهای پرتابل: سری های MB برای کاربردهای معمولی، MBQ برای فشار بالا (145-305 psig) و MWB برای افت فشار کم مناسب است.

کاربرد:

 • خصوصیات فیلتر (M)
  توصیف یک فیلتر جریان در مقابل منحنی افت فشار با استفاده از یک فلومتر و کنترلر فشار
 •  نظارت و ضبط خروجی بیوراکتیو (MW)
  مقدار خروجی جرمی فرایندها بدون فشار برگشتی القایی
 •  تست نشت سریع (M )
  اندازه گیری نرخ نشتی در طی تست نشتی با پاسخی با سرعت 5 متر بر ثانیه
 • بازبینی جریان داخل لوله یک دستگاه کارتوگرافی گاز
  بررسی کردن جریان اولیه و گذار برای حفظ عملکرد بهینه GC
 • کالیبراسیون یک محفظه نمونه هوا (MWB)
  افت فشار کم، کالیبراسیون جریان حجمی خوانده نشده را ممکن می سازد.
فلومتر جرمی گاز
فلومتر جرمی گاز

استانداردهای پرتابل (قابل حمل) جریان گاز
فلومتر های پرتابل به بررسی سیستم، کالیبراسیون و ممیزی سریع و آسان می پردازند. تمام فلومترهای پرتابل، دقتی در حد آزمایشگاه و خوانش چند باره که حدود 1000 بار در ثانیه بروز رسانی می شود را عرضه می کنند.
AFS یک استاندارد انتقال است که دارای ویژگی های زیر می باشد: بالاترین دقت کالیبراسیون، جیران رطوبت، خوانش های متوسط و ورود اطلاعات پردازش. FP-25 یک نسخه ی محافظت شده در مقابل هوا از AFSاست که برای کالیبراسیون ذرات معلق (PM) در نمونه هوای محیط طراحی شده است.
سری های MB برای بسیاری از برنامه های اندازه گیری جریان مناسب است و دارای مدل هایی است که نرخ های جریان بالا همچون 5000slpm یا جریان های کمی مانند 0.0025sccm را اندازه می گیرند. از سری های MBQ زمانی استفاده می شود که فشار خط بالا است (145-305 psig). سری های MWB برای افت فشارهای کم و کاهش زمان پاسخگویی پنوماتیک در نرخ جریان های 50sccm یا کمتر، کاربرد دارد.

PCU الیکت، یک استاندارد انتقال پرتابل است که از سه فلومتر مجزا برای محدوده وسیع قابل استفاده تشکیل شده است. PCU زمانی استفاده می شود که محدوده یک فلومتر برای کالیبراسیون مورد نیاز، کافی نباشد.

کاربرد:

 •  تایید جریان برای کروماتوگرافی گاز (MB)
  بررسی کردن جریان اولیه و گذار برای حفظ عملکرد بهینه GC
 •  کالیبراسیون یک محفظه نمونه هوا (MWB)
  افت فشار کم، کالیبراسیون جریان حجمی خوانده نشده را ممکن می سازد.
 •  کالیبراسیون ابزار چند جریانه (PCU)
  با داشتن سه محدوده مشترک در PCU این ابزار را بسیار کارامد کرده است.
 •  ممیزی نمونه هوا
  انجام بررسی جریان در هر هوایی با بیشترین دقت

 

پرتابل PCU متشکل از سه پرتابل مجزا
پرتابل PCU متشکل از سه پرتابل مجزا 

فلوکنترلر جرمی دو راهه گاز
گاهی اوقات فرایند برای یک فلوکنترلر جرمی بسیار پیچیده است. فلوکنترلرهای جرمی دو طرفه الیکت، وظیفه دو یا سه دستگاه مجزا را انجام می دهد. برای کنترل جریان در دو سو، از اولین فلوکنترلر دو جهته جهان، سری های MCD الیکت می توان استفاده کرد. از این دستگاه کارامد می توان برای کنترل جریان در یک محیط خلا بسته و همچنین برای کنترل جریان در جهت دیگر برای خروج حجم استفاده نمود یا می توان از خلا برای کنترل جریان در یک جهت و اعمال فشار مثبت برای تخلیه گاز در جهت مخالف می توان استفاده کرد. MCDW فناوری Whisper با افت فشار کم را برای کاربردهای دو طرفه مانند شبیه سازی های تنفس اعمال می کند. از سری های MCT برای کنترل جریان تنها در یک جهت استفاده می شود اما زمانی که به تغییر منبع جریان یا تغییر مقصد پایین دستش نیاز باشد، دو دریچه بالادست و پایین دست یا هر دو در کنترل فرایند، موثر خواهد بود.

کاربرد:

 • تست اتوماتیک نشتی با فلوکنترلر دو طرفه (MCD)
  فشرده سازی دستگاه زمان تست در حالی که نرخ جریان نظارت می شود و سپس فشار را در پایان تست پخش می کند.
 •  تست و تعیین خصوصیات شیر اطمینان فشاری (MCD)
  عبور یک مقدار جریان ثابت برای افزایش فشار مخالف با شیر اطمینان و معکوس کردن جهت جریان برای تنظیم مجدد تست
 •  جریان دو طرفه در مقابل با خصوصیات فشار برای دستگاه تنفسی (MCDW)
  شبیه سازی تنفس انسان یا کنترل جریان دو سویه به داخل و خارج دستگاه تنفسی در نرخ جریانی مطابق با محدوده تنفس
 •  کنترل جریان دو طرفه برای نمونه هوای دور دست و کالیبراسیون
  نمونه هوای محیط با یک پمپ خلا در یک جهت و سپس کالیبره کردن گاز با فشار مثبت در جهت دیگر بصورت دوره ای
فلوکنترلر جرمی گاز دو راهه
فلوکنترلر جرمی گاز دو راهه

 فلوکنترلر و فلومتر جریان مایع
فلوکنترلرها و فلومترهای جرمی جریان مایع الیکت، دقت بالایی در اندازه گیری جریان و کنترل پایدار برای آب یا سایر مایعات شامل متانول، ایزو پروپانول، اتانول، امونیاک، ایزو پنتان، تیوفن، ایزو اکتان یا هپتان، ارائه می دهند. تمامی دستگاه های جریان مایع شامل پیچ های هواگیری برای حذف آسان حباب های هوا می باشند. از ویژگی های فلوکنترلر جریان مایع سری LC داشتن دریچه های نسبی با واکنش سریع برای کنترل یا برنامه های توزیع است.
برای اندازه گیری جریان مایع بدون دریچه کنترلی، از فلومترهای مایع سری L که جریان، فشار و درجه حرارت را اندازه می گیرد، می توان استفاده کرد. سری های LB یک باتری قابل شارژ اضافه می نماید که فلومتر را برای استفاده در بیرون از آزمایشگاه مناسب می سازد.

کاربرد:

 •  کنترل جریان مستقیم برای Microfluidics
  کنترل نرخ جریان کم 0.01ccm(10 µlm) مستقیما بدون نیاز به کنترل فشار فضای بالای سیال
 • توزیع محصولات مایع (LC)
  توزیع کردن محصولات مایع در محدوده وسیعی از نرخ جریان با کنترل دقیق بر روی میزان دز
 •  مشخصات جریان مایع (L)
  تعیین خصوصیات جریان آب از طریق یک پمپ یا مایع تزریقی از طریق لوله های پزشکی
 •  بررسی نشت سیستم های خنک کننده (LB)
  کمیت نرخ جریان در طی تست نشتی برای سیستم های خنک کننده
فلومتر و فلوکنترلر جریان مایع
فلومتر و فلوکنترلر جریان مایع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اگه برای حل مشکل آنتن و تصویر تلویزیون نیاز به کمک دارین
اگه برای حل مشکل آنتن و تصویر تلویزیون نیاز به کمک دارین
برای دیدن دستورالعمل پاکسازی در هنگام شکستن، روشهای پیشگیری از خطر و جایگزین لامپهای کم مصرف
مقالات فنی و تخصصی بعدی ما را در ایمیلتان ببینید!
اگر از این مطلب خوشتون اومده، در خبرنامه لاله زار بلاگ عضو بشین. انتشار مطالب جدیدمون رو در ایمیلتون خبر میدیم!
اگه برای حل مشکل آنتن و تصویر تلویزیون نیاز به کمک دارین