جستجوی پیشرفته

لامپ ادیسونی 

لامپ ادیسونی

لامپ ادیسونی را عموما برای زیبایی به کار میبرند. این روزها کافی شاپها، تالارهای پذیرایی، رستورانهای شیک و بسیاری از فروشگاهها، برای جذابیت و زیبایی فضا، از این لامپها استفاده میکنند. زیبایی و تنوع این لامپها در شکل حباب شیشه ای و شکل هندسی رشته درخشان داخل آنهاست.

فیلامان یا همان رشته درخشان درون لامپهای ادیسونی، به دو شکل Spiral یعنی چرخشی و Straight به معنی مستقیم و صاف در بازار موجود است.

لامپ های ادیسونی، مانند لامپهای رشته ای قدیمی، یک رشته تنگستن در درون خود دارند که با اتصال به برق 220 ولت معمولی شهر، روشن میشود. اما معمولا توان مصرفی بالایی ندارند و قرار هم نیست نقش لامپهای روشنایی را داشته باشند.

 • 0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی T45 SPIRAL انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل اسپیرال یا چرخشی توان مصرفی : 40 وات حباب استوانه ای پهن و بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر...

  0 تومان
 • 39,900 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی G125 STRAIGHT انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل استرایت یا مستقیم توان مصرفی : 40 وات حباب کروی بسیار زیبا و بزرگ قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر...

  39,900 تومان
 • 0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی G80 ROSE انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل یک شاخه گل رز توان مصرفی : 40 وات حباب کروی بزرگ و بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر وصل کنید.

  0 تومان
 • 12,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی C35 CANDLE انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل شعله کوچک شمع توان مصرفی : 40 وات حباب شمعی بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر وصل کنید.

  12,000 تومان
 • 28,900 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی T45 SPIRAL انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل استرایت یا مستقیم توان مصرفی : 40 وات حباب کروی پهن و بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر وصل...

  28,900 تومان
 • 39,900 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی G125 SPIRAL انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل اسپیرال یا چرخشی حباب کروی بسیار زیبا و بزرگ قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم ه برق شهر وصل کنید.

  39,900 تومان
 • 0 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی T10 انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل اسپیرال یا چرخشی توان مصرفی : 40 وات حباب استوانه ای بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر وصل کنید.

  0 تومان
 • 39,500 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی T30 SPIRAL انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل اسپیرال یا چرخشی توان مصرفی : 40 وات حباب استوانه ای باریک و زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر وصل...

  39,500 تومان
 • 39,500 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی T30 STRAIGHT انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل استرایت یا مستقیم توان مصرفی : 40 وات حباب استوانه ای باریک و زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر...

  39,500 تومان
 • 29,500 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی ST64 SPIRAL انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل اسپیرال یا چرخشی توان مصرفی : 40 وات حباب بیضی کشیده و بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر...

  29,500 تومان
 • 29,500 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-05-10

  فروش لامپ ادیسونی ST64 STRAIGHT انگارهفیلامان (رشته داخل لامپ) به شکل استرایت یا چرخشی توان مصرفی : 40 وات حباب بیضی کشیده و بسیار زیبا قابل استفاده در کافی شاپ، رستوران، تالار پذیرایی، فروشگاه و داخل ویترین این محصول را میتوانید با سرپیچهای آویز چوبی دکوری استفاده کنید. این لامپ را میتوانید به همان سرپیچهای معمولی لامپ خانگی ببندید و مستقیم به برق شهر...

  29,500 تومان