جستجوی پیشرفته

لامپ ال ای دی صنعتی 

لامپ ال ای دی صنعتی

پروژکتور ال ای دی برای مصارف صنعتی

انواع لامپ ال ای دی و پروژکتور ال ای دی وات بالا برای مصارف صنعتی در این صفحه آمده اند. ضمانت این محصولات، نکته قابل توجه در مشخصات آنها هستند.

 • 1,504,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 500 وات با روشنایی 40000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  1,504,000 تومان
 • 1,325,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 300 وات با روشنایی 16000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  1,325,000 تومان
 • 1,245,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 250 وات با روشنایی 16000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  1,245,000 تومان
 • 1,075,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 400 وات با روشنایی 32000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  1,075,000 تومان
 • 897,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 200 وات با روشنایی 16000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  897,000 تومان
 • 826,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 300 وات با روشنایی 24000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  826,000 تومان
 • 645,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 150 وات با روشنایی 12000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  645,000 تومان
 • 570,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-19

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 200 وات با روشنایی 16000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  570,000 تومان
 • 499,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-18

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 150 وات با روشنایی 12000 لومن 2 سال ضمانت و 25000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  499,000 تومان
 • 413,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-19

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 150 وات با روشنایی 12000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  413,000 تومان
 • 378,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-19

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 200 وات با روشنایی 14000 لومن 2 سال ضمانت و 30000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  378,000 تومان
 • 377,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1396-12-06

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 100 وات با روشنایی 8000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای دی...

  377,000 تومان
 • 347,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-18

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 100 وات با روشنایی 8000 لومن 2 سال ضمانت و 25000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای دی...

  347,000 تومان
 • 313,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-19

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 150 وات با روشنایی 10500 لومن 2 سال ضمانت و 30000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای...

  313,000 تومان
 • 242,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-18

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 70 وات با روشنایی 5600 لومن 2 سال ضمانت و 25000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : COB  لیست قیمت پروژکتور ال ای دی...

  242,000 تومان
 • 226,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1397-01-19

  خرید پروژکتور ال ای دی هالی استار 100 وات با روشنایی 8000 لومن 2 سال ضمانت و 15000 ساعت طول عمر بدنه پروژکتور ضد رطوبت و گرد و غبار کاربرد پروژکتور ال ای دی در روشنایی سالن ، فضای بیرون ساختمان و فروشگاه پروژکتور ال ای دی به آسانی با پروژکتور کم مصرف و پروژکتور لامپ مدادی رشته ای قدیمی قابل جایگزینی است تکنولوژی ال ای دی : SMD  لیست قیمت پروژکتور ال ای دی...

  226,000 تومان

جــستجو براساس :