فلومتر مدل Prowril 70F اندرس هاوزر

محصول در یک نگاه

  • Prowirl 70F Vortex flowmeter Endress+Hauser
  • فلومتر گردابی (ورتکس)
  • کاربرد در اندازه گیری جریان مایعات و گازها
  • حداقل رینولدز جریان 4000 - حداکثر سرعت 9 متر بر ثانیه برای مایعات و 0/3 ماخ برای گازها
  • 200- تا 400+ درجه سانتیگراد
  • ±0.75% تا ±1%
  • فلنج
  • 1/2 اینچ تا 12 اینچ
  • بسته به اندازه فلنج تا 250 بار
  • فلومتر
مــزایا
مــعایب