فلومتر مدل Promass 60F اندرس هاوزر

محصول در یک نگاه

Promass 60F Coriolis flowmeter Endress+Hauser

  • فلومتر کریولیس
  • کاربرد در اندازه گیری جریان مایعات در لوله ها

  • 2200 تن بر ساعت
  • 0 تا 5000
  • 50- تا 200 درجه سانتیگراد
  • ±0.15%FS for liquids and ±0.5% FS
  • فلنج، رزوه و کلمپ
  • "3/8 تا "4
  • بر اساس اندازه فلنج تا 350 بار
  • فلومتر
مــزایا
مــعایب